Sekretess

Europeisk webbplatsportal: Integritet

Detta integritetsmeddelande omfattar alla webbplatser som ägs, drivs eller kontrolleras av Stanley Black & Decker eller någon av dess filialer, däribland denna webbplats (”STANLEY-webbplatser”). Eftersom Stanley Black & Decker vill visa vårt engagemang i våra användares integritet, har vi godkänt att redogöra för följande informationsrutin och har vår integritetsrutin:

  1. Vilken personligt identifierbar information Stanley Black & Decker samlar in.
  2. Vilken personligt identifierbar information tredje part samlar in genom webbplatsen.
  3. Vilka organisationer som samlar in informationen.
  4. Hur Stanley Black & Decker använder informationen.
  5. Vem Stanley Black & Decker kan dela användarinformation med.
  6. Vilka valmöjligheter som finns för användarna beträffande insamling, användning och utdelning av informationen.
  7. Vilka typer av säkerhetsrutiner som finns för att skydda förlust, missbruk eller ändring av information som Stanley Black & Decker kontrollerar.
  8. Hur användarna kan korrigera eventuella felaktigheter i informationen.

Om användarna har frågor eller problem med detta meddelande, ska de först kontakta Content Manager Europe, genom att maila till stanleywebeurope@stanleyworks.com. Användare kan också ringa +46 (0)31-68 60 00 eller skriva till oss på:
Stanley Black & Decker Sweden AB
Box 94
431 22 Mölndal
Sverige

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION

Stanley Black & Decker är ensam ägare till den information som samlas in på STANLEY-webbplatser. Stanley Black & Decker samlar information från våra användare på flera olika ställen på vår webbplats.
En användare kan behöva fylla i ett registreringsformulär för att använda våra webbplatser. Användare kan välja att prenumerera för att få information eller erbjudanden från STANLEY eller dess filialer via post eller e-post. Vid prenumeration måste användare ange kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress och e-postadress). Vi använder den informationen för att kontakta användaren om tjänster på vår webbplats som han/hon har uttryckt intresse för. Det är frivilligt för användaren att lämna ut demografisk information (som inkomstnivå), men vi uppmuntrar till det, så att vi kan ge en mer personlig upplevelse på vår webbplats.

ANVÄNDNING AV INFORMATION

Vi lagrar information som vi samlar in genom cookies, loggfiler och/eller tredjepartsprogram för webbplatstrafik, för att skapa en profil av våra användare. En profil är information som vi lagrar om våra enskilda användare, med detaljer om vad de helst tittar på. Den insamlade informationen är alltså INTE samma sak som användarnas personligt identifierbara information. Uppgifterna används för att förbättra webbplatsens innehåll och upplägg för alla användare. Vi delar profiluppgifter med annan tredje part endast i ansamlad form.

COOKIES

En cookie är en bit data som lagras på användarens dator och har samband med information om användaren. Ibland använder vi sessionscookies. För sessionscookies gäller att så fort användaren stänger webbläsaren, upphör helt enkelt cookien. En permanent cookie är en liten textfil som lagras på användarens hårddisk under en längre tidsperiod. Permanenta cookies kan tas bort genom följande hjälpanvisningar för webbläsaren.

LOGGFILER

Som de flesta standardwebbplatsservrar använder vi loggfiler. Dit hör Internetprotokoll (IP)-adresser, webbläsartyp, Internettjänsteleverantör (ISP), referens/utgångssidor, plattformstyp, datum-/tidsstämpel och antal klick för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas aggregerade rörelser samt samla in bred demografisk information för aggregerad användning. IP-adresser etc. har inget samband med personligt identifierbar information. Vi använder ett spårningsverktyg som heter WebTrends® och använder loggfiler för att analysera användarrörelser.

OSYNLIGA GIF

Vi eller annonserande tredjepartsföretag använder ibland en programvaruteknik som kallas osynliga gif, som hjälper oss att bättre hantera innehåll på vår webbplats genom att informera oss om vilket innehåll som har verkan. Osynliga gif är små grafikfiler med ett unikt ID, som till sin funktion liknar cookies och som används för att spåra webbanvändares onlinerörelser. Huvudskillnaden mellan de två är att osynliga gif inte syns på sidan och är mycket mindre, ungefär samma storlek som punkten i slutet av den här meningen. Osynliga gif har inte samband med användarens personligt identifierbara information och används för att spåra användarens aggregerade rörelser, och samla bred demografisk information för aggregerad användning.
Vi använder dessutom osynliga gif i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att kunna veta vilka meddelanden som har öppnats av mottagarna. På det sättet kan vi mäta hur verkningsfulla vissa budskap samt våra marknadsföringskampanjer är. Om du som användare vill välja bort dessa e-postmeddelanden, se avsnittet Välja bort.

BUDSKAP FRÅN WEBBPLATSEN

Vi skickar tillfälligtvis information om produkter, tjänster, specialerbjudanden och ett nyhetsbrev. På grund av respekt för våra användares integritet har vi alternativet att inte ta emot dessa typer av budskap. Se avsnittet om Valmöjlighet och Välja bort.

VALMÖJLIGHET/VÄLJA BORT

Användare av vår webbplats meddelas alltid när deras information samlas in av utomstående parter. Vi gör detta så att våra användare kan göra ett medvetet val huruvida de ska gå vidare med tjänster som kräver en utomstående part.

LÄNKAR

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Var medveten om att vi, Stanley Black & Decker inte ansvarar för integritetsrutinerna på sådana andra webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att tänka på när de lämnar vår webbplats och läsa integritetsmeddelandena på varje webbplats som samlar in personligt identifierbar information. Detta integritetsmeddelande gäller enbart information som samlas in av denna webbplats. En del av våra affärspartners är länkade från våra STANLEY-webbplatser, och p.g.a. liknande design och färgscheman kan det verka som om Stanley Black & Decker är värd för och underhåller dem (t.ex. Investor Relations och www.STANLEYGear.com).

UNDERSÖKNINGAR OCH TÄVLINGAR

Från gång till gång begär vår webbplats information från användare via undersökningar eller tävlingar. Det är helt frivilligt att delta i dessa undersökningar eller tävlingar, och användaren har därför valmöjlighet att avslöja denna information eller inte. Den begärda informationen utgörs vanligen av kontaktuppgifter (t.ex. namn och leveransadress) och demografisk information (t.ex. postnummer). Kontaktinformation delas med tävlingens eller undersökningens sponsorer för att meddela vinnarna och tilldela priser. Undersökningsinformation används i syfte att övervaka eller förbättra användningen av och tillfredsställelsen med denna webbplats. Användares personligt identifierbara information delas inte med tredje part förrän vi har gett upplysningar och valmöjlighet. Även om vi kan använda oss av en mellanhand för att utföra sådana här undersökningar eller tävlingar, får mellanhanden inte använda användarnas personligt identifierbara information i några andrahandssyften.

E-POSTA DENNA SIDA TILL EN VÄN

Om en användare väljer att använda vår hänvisningstjänst för att informera en vän om vår webbplats, ber vi om vännens namn och e-postadress. Stanley Black & Decker skickar automatiskt ett engångsmail till vännen med en inbjudan att besöka denna webbplats. Stanley Black & Decker lagrar denna information i det enda syftet att skicka detta engångsmeddelande. Vännen kan kontakta Stanley Black & Decker på stanleyweb@stanleyworks.com för att begära att denna information tas bort från vår databas.

SÄKERHET

Den här webbplatsen vidtar alla åtgärder för att skydda våra användares information. När användare skickar känslig information via webbplatsen, skyddas deras uppgifter både online och offline.
Vi använder SSL-kryptering för att skydda känslig information online, men gör även allt i vår makt för att skydda användarinformation offline. Alla våra användares uppgifter, inte bara den känsliga information som nämns ovan, är skyddad på våra kontor. Endast anställda som behöver informationen för att utföra ett visst jobb har tillgång till den personligt identifierbara informationen. De servrar som lagrar personligt identifierbar information befinner sig dessutom i en säker omgivning.
Om du som användare har frågor om säkerheten på vår webbplats, kan du skicka e-post till stanleywebeurope@stanleyworks.com

MEDDELANDEN OM ÄNDRINGAR

Om vi bestämmer att ändra vår integritetspolicy, lägger vi in dessa ändringar i detta integritetsmeddelande, hemsidan och andra platser vi bedömer lämpliga, så att våra användare alltid känner till vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka eventuella omständigheter vi avslöjar den. Vi använder information i överensstämmelse med den integritetspolicy enligt vilken informationen samlades in.
Om vi någon gång tänker använda användares personligt identifierbara information på ett annat sätt än vad som angavs vid insamlingstillfället, meddelar vi användarna via e-post. Användare har möjlighet att välja om vi ska få använda deras information på detta annorlunda sätt eller inte. Men om användarna har valt bort all kommunikation med webbplatsen, eller tagit bort/inaktiverat sitt konto, blir de inte kontaktade och deras personliga information används då inte på detta nya sätt. Om vi dessutom gör några avsevärda ändringar i våra integritetsrutiner, som inte påverkar användarinformation som redan lagras i vår databas, lägger vi in ett tydligt meddelande på vår webbplats och upplyser där användarna om ändringen. I vissa fall där vi lägger in en notis skickar vi också e-post till användare som har valt att få meddelanden från oss, och upplyser dem om ändringarna i våra integritetsrutiner.

KONTAKTINFORMATION

Om du som användare har några frågor eller förslag gällande vår integritetspolicy, kontakta oss då på:
Tel: +46 (0)31/68 60 00
Fax: +46 (0)31/68 60 08
E-post: stanleywebeurope@stanleyworks.com
Stanley Black & Decker Sweden AB
Box 94
431 22 Mölndal
Sverige