ÅTERKALLANDE AV SLÄGGHAMMARE I GLASFIBER

MEDDELANDE FÖR SÄKERHETSÅTERKALLANDE

STANLEY® FATMAX® LÄGGHAMMARE I GLASFIBER (MODELLERNA LISTAS NEDAN)

Fara: Huvudet på släggorna kan lossna i förtid och lossna oväntat under användning, vilket utgör en risk för skador för användaren.

Beskrivning: Denna återkallelse involverar STANLEY® FATMAX® slägghammare i glasfiber med modellnummer listade nedan. De återkallade slägghamrarna väger mellan 0,9 och 5,4 kg och varierar mellan 36 och 91 cm i längd och är gula och svarta.

Modellnumren finns på en dekal på hammarhandtaget.

Om du äger någon av de berörda enheterna SLUTA ANVÄNDA DEN OMEDELBART och besök respektive webbsida för att identifiera om du har en påverkad produkt, skaffa information om kasseringsalternativ och registrera dig för återbetalning: www.sledgehammerrecall.expertinquiry.com

Model

Brand

Description

FMHT1-56006

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  Vibrationsdämpande borrhammare 1361 g/1,3 kg/3 lb

FMHT1-56008

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  Vibrationsdämpande smedhammare 1814 g/1,8 kg/4 lb

FMHT1-56009

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  Dämpande ingenjörshammare 1814 g/1,8 kg/4 lb

FMHT1-56010

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  Vibrationsdämpande slägga med långt handtag 2721g/2,7kg/6lb

FMHT1-56011

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  Vibrationsdämpande slägga med långt handtag 3628g/3,6kg/8lb

FMHT1-56019

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  Vibrationsdämpande slägga med långt handtag 4536g/4,5kg/10lb