Field with wind turbine look from above.
Förberedda för framtiden

HÅLLBARHET

Våra produktutvecklingsprocesser inom alla verksamheter omarbetas för ökat fokus på tidig identifiering av hållbarhetsmöjligheter som kan hanteras under produktdesignfasen.

Manufacturing facility in Chiro, Taiwan, from the above.

ANLÄGGNINGS- OCH MASKINFÖRBÄTTRINGAR

För att minska avfallet har vår tillverkningsanläggning i Chiro i Taiwan ersatt två elektropläteringslinjer med en enda högeffektiv linje. Denna förändring ledde till en minskning av kromavfallet med 78 procent jämfört med föregående år och en årlig minskning av kylvattenutsläppen med mer än 13 miljoner gallon. Detta är tillräckligt med vatten för att fylla 20 stycken 50-metersbassänger.

Vi ser potentialen för att vår verksamhet ska kunna vara en otroligt god kraft, och därför strävar vi efter att skapa värde bortom vinst, inklusive miljömässigt och socialt värde, vilket ger positiva effekter för våra aktieägare och intressenter, liksom för samhället i stort.

JIM LOREE

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

STANLEY Zero Industrial Liquid Discharge

HÅLLBARHET ÄR VÅRT LÖFTE

Zero industrial liquid discharge

Under 2014 blev vår CDIY-anläggning i Besançon i Frankrike den första och enda anläggningen i landet som erkändes som en ”ZERO INDUSTRIAL LIQUID DISCHARGE”-anläggning. Regeringens vatten- och avloppsmyndighet uppmärksammade Besançons ekologiska bedrift 2014 genom att underteckna ett officiellt avtal om att stödja, utbilda och driva liknande verksamheter i hela Frankrike.