1-42-919
Stanley 180

Ytterligare funktioner

  • Hållbar I-balksformad ram för styrka och långt liv
  • I-balksprofil
  • Finns i 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm
SKU Product Name Antal delar Produktlängd [metriskt] Antal flaskor Köp
1-42-920 STANLEY® Vattenpass 180cm 1 61 cm 3

Support

Garanti

Service

Vi vidtar omfattande åtgärder för att säkerställa att alla våra produkter är tillverkade enligt de högsta standarderna och uppfyller alla relevanta regler.

Manualer